a2211958160

magiclong:

邱大碗儿:

那一刻,我升起风马,不为祈福,只为守候你的到来; 

那一天,我闭目在经殿的香雾中,蓦然听见你颂经中的真言; 

那一日,我垒起玛尼堆,不为修德,只为投下心湖的石子; 

那一夜,我听了一宿梵唱,不为参悟,只为寻你的一丝气息; 

那一月,我摇动所有的经筒,不为超度,只为触摸你的指尖; 

那一年,我磕长头匍匐在山路,不为觐见,只为贴着你的温暖; 

那一世,我转山转水转佛塔啊,不为修来生,只为途中与你相见; 

那一瞬,我飞升成仙,不为长生,只为佑你平安喜乐!


--------------------------------------------------------------------

欢迎约片,喜欢就点击右上角分享吧

摄影师微信:goodbyeting0920